Lisätietoja mahdollisista avustuksista ym. saat soittamalla asuinkuntasi sosiaalitoimeen, vammais- ja vanhuspalveluihin. Tietoja saat myös eri liitoilta. Myös Parempikoti auttaa tarvittaessa!

Älä odota! Kuntien kautta saatavan avun tulo voi kestää kauan!
KUNTIEN JA KAUPUNKIEN PUHELINNUMEROITA:  
TUUSULA 09-87181      www.tuusula.fi
KERAVA 09-29491      www.kerava.fi
JÄRVENPÄÄ 09-27191    www.jarvenpaa.fi
NURMIJÄRVI 09-250021              www.nurmijarvi.fi
SIPOO 09-23531                          www.sipoo.fi

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:         (Lähetä linkkivinkki!)

Vanhustyön keskusliitto                 www.vtkl.fi
Vammaisfoorumi                              www.vammaisfoorumi.fi
MS-liitto 02-439 2111                      www.neuroliitto.fi
CP-liitto 09-5407 540                       www.cp-liitto.fi
Invalidiliitto 09-613 191                  www.invalidiliitto.fi/portal/
Aivoliitto 02-2138 200                     www.aivoliitto.fi

Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä: http://www.esteeton.fi/portal/


Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä 
Jos omassa kodissa selviytymisessä on vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi suuria vaikeuksia, kodissa olevien esteiden tai haittojen poistoon voi hakea taloudellista tukea. Kysymyksessä on vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt. Asunnon muutostöiden tarkoituksena on tukea vaikeavammaisen ihmisen omatoimista selviytymistä kotona.

Suuria vaikeuksia voi olla esimerkiksi seuraavissa toimissa:
- kulkeminen itsenäisesti sisään tai ulos
- kulkeminen itsenäisesti WC-tilaan tai pesuhuoneeseen
- istuutuminen WC-istuimelle
- pesulla käyminen kaatumisen tai liukastumisen vuoksi
- seisominen peseytymisen ajan
- kodin ovien ja lukkojen avaaminen
- kaappien ja komeroiden ovien avaaminen
- kodin työtasoihin ja kaappeihin ylettyminen
- tavaroiden ottaminen kaapeista
- asioiden näkeminen ja erottaminen ruokaa tehdessä
- huonekalujen ja tavaroiden näkeminen ja erottaminen
- pyykkien laittaminen pesukoneeseen tai pesukoneesta pois
- ovikellon, puhelimen tai kellon soiton kuuleminen
- pystyssä pysyminen lattioiden liukkauden tai tasoerojen vuoksi

Millaisia muutostöitä? 
Korvattavia asunnon muutostöitä ovat vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi välttämättömät rakennustyöt kuten ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kynnysten poistaminen, valaistustyöt ja näiden töiden suunnittelu ja valvonta.
Asunnon muutostöitä ovat myös kodin välittömään läheisyyteen tehtävät muutostyöt, esimerkiksi luiska tai kaide kerrostalon sisäänkäynnin yhteyteen. Kerros- ja rivitaloissa kodin läheisyyteen tehtävät muutostyöt edellyttävät taloyhtiön lupaa. Myös näiden muutostöiden edellytyksenä on vammaisen henkilön omatoimisen suoriutumisen edistäminen.

Kohtuulliset kustannukset korvataan: 
Asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset korvataan kokonaan. Sosiaalitoimi määrittelee töiden laajuuden, sisällön ja vammaiselle henkilölle tulevan avun perusteella kohtuulliset kustannukset. Kohtuullisten kustannusten ylimenevän osan asiakas maksaa itse.
Asiakkaan tulot ja varallisuus eivät vaikuta avustuksen saamiseen vaan avustuksen perusteena on aina vaikeavammaisuus ja vammaiselle muutostöistä tuleva apu. Kunta ei korvaa sellaisia asunnonparannustöitä, jotka eivät liity vamman tai sairauden aiheuttamaan haitan vähentämiseen. Muutostyöt korvataan vaikeavammaisen henkilön vakituiseen asuntoon.

Asiakkaan kannattaa olla yhteydessä sosiaalitoimeen jo ennen muutostöiden suunnittelua, jotta voidaan arvioida vamman aiheuttaman haitan kannalta välttämättömät muutostyöt ja mahdollisesti niistä syntyvät kohtuulliset kustannukset. Haettavilla muutostöillä on oltava yhteys vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttamaan haittaan.